Red colored fields are required, please supply the value.

M3-Test2                             Navn:    
                                                   
                                     
1.   1 3   2.   2 9   3.   1 6   4.   3 2   5.   2 7    
  +   8     +   4     +   6     +   9     +   5    
                               
                     
                                                   
                                                   
                                     
6.   2 3   7.   1 7   8.   3 5   9.   4 1   10.   2 6    
  +   8     +   4     +   6     +   9     +   5    
                               
                     
                                                   
                                                   
                                     
11.   1 2   12.   1 6   13.   2 4   14.   3 3   15.   1 8    
+
8
+
4
+
6
+
9
+
9
                               
                     
                                                   
                                                   
                                     
16.   2 4   17.   3 8   18.   1 9   19.   2 9   20.   4 7    
  +   8     +   4     +   6     +   5     +   3    
                               
                     
                                                   
                                         
21.   2 7   22.   1 7   23.   2 7   24.   1 2   25.   2 7    
  +   8     +   6     +   9     +   9     +   7    
                               
                     
                                                   
                                                   
                                     
26.   2 8   27.   3 9   28.   1 6   29.   1 5   30.   2 8    
  +   8     +   9     +   6     +   9     +   4    
                               
                     
                                                   
                 
                 
                 
                 
                 
M3-Test2   Ret                
                 
        Antal Procent (afrundet)                
Rigtige  %                
Forkerte  %                
Ikke løste  %                
                 
Dine svar                                            
                         
           
                                                   
      9.   10.    
                                                   
11.   12.   13.   14.   15.    
                                                   
16.   17.   18.   19.   20.    
                                                   
21.   22.   23.   24.   25.    
                                                   
26.   27.   28.   29.   30.    
                                   
                                                   
             
                                             
                       
           
                                                   
           
                                                   
    13.   14.   15.    
                                                   
  17.   18.   19.   20.    
                                                   
  22.   23.   24.   25.    
                                                   
  27.   28.   29.   30.