Geometri

Klik på navnet for opgaveark for at hente opgaver

Opgaveark
Htm Xls Xls med makro
Vinkler mellem 0 og 180 grader    
Ret linie i koordinatsystem    
Tegn linie i koordinatsystem (hældning brøktal)    
Punkter i koordinatsystemet    
Forskrift ret linie    
Forskrift ret linie (givet et punkt og hældning)    
Forskrift ret linie (hældning brøktal)    
Midtpunkt mellem to punkter i koordinatsystem    
Afstand mellem to punkter i koordinatsystem