Talbehandling

Klik på navnet for opgaveark for at hente opgaver

Opgaveark Htm Xls Xls
med makro
Tal midt imellem    
Afrund decimaler    
Manglende tal i talrækkefølge    
Opstilling af tal i rigtig rækkefølge    
Afrund til tiere, hundreder, tusinder    
Arabertal til romertal    
Romertal til arabertal    
Magiske kvadrater 3x3    
Magiske kvadrater 4x4    
Relationer    
Relation ved addition    
Taljagt 3x3    
Taljagt 4x4